Länkar

Nomads finskspråkiga kusin: Kulkuri
Nomadskolans lärplattform: Fronter
 

Välkommen till Nomadskolan

Nomadskolan är en finlandssvensk skola på nätet för dig som bor utomlands. Nomadskolan hjälper dig att hålla dörren öppen till skolan här hemma genom att du får öva dig i modersmål och litteratur och finska på nätet.
 

Varför?

Modersmålet är vårt viktigaste språk – ett verktyg för tänkandet, kännandet, uttrycksförmågan och lärandet. För dig som bor utomlands och går i skola i en språkmiljö med främmande språk är det egna modersmålet speciellt viktigt för att du ska kunna utveckla andra språkfärdigheter. Ju bättre du sköter om modersmålet desto lättare lär du dig andra språk.

Hur?

Du jobbar såväl individuellt som tillsammans med andra Nomadelever. Du får en egen lärare som hjälper dig med övningar och grupparbeten. Du får också läsa texter på nätet och diskutera dem med andra barn och ungdomar som bor utomlands precis som du. I undervisningen använder vi finlandssvenska läromedel, gör uppgifter i lärplattformen samt utnyttjar digitala resurser och lärobjekt på nätet. Studier i Nomadskolan gör det lättare för dig att fortsätta på dina jämnåriga kamraternas nivå i skolan då du eventuellt kommer tillbaka till Finland. Om du vill, får du betyg för dina kurser.

När?

Läsåret  inleds i medlet av september  och fortgår till början/mitten av maj. Elever i de högre årskurserna kan flexibelt följa sin egen studieplan. För eleverna på de lägsta klasserna  sker undervisningen enligt ett veckoschema. Studierna är flexibla och kan påbörjas också under terminens gång.

Vad kostar det?

Ett läsår i Nomadskolan kostar 85€/ämne.
I avgiften ingår:
Läroplansenligt studieprogram i respektive ämne, tillgång till lärarens handledning och instruktioner, prov och förhör samt läsårsbedömning. I avgiften ingår också kontaktundervisningspass i samtliga årskurser i början av nya moduler/avsnitt.

För nya elever uppbärs en inskrivningsavgift på 50€ som inkluderar användarnamn och introduktionskurs till lärplattformen Fronter.

Läroböcker ingår ej i årsavgiften, men kan köpas via oss.