Anmäl dig till läsåret 2017-2018

och 2018-2019.


Vi tar nu emot anmälningar av nya elever för läsåret 2017-2018 och 2018-2019. Studierna inleds i början av september.

Vi erbjuder undervisning i modersmål och litteratur samt finska enligt den finländska läroplanen.

Man kan välja mellan att avlägga lärokursen i respektive ämne för en årskurs, eller att delta i verksamheten i egen takt enbart i syfte att förkovra sig i språket. Vi erbjuder flexibla lösningar efter elevens behov.

Kontakta oss gärna om ni har frågor!

 

 

Anmälan

Spamfilter
Skriv siffran 2 med bokstäver: